به منظور تسهیل ارائه خدمات آموزشی، تکریم ارباب رجوع و نظام‌مندی فرایند پرسش و پاسخ دانشجویان گرامی در حوزه آموزش، سامانه پرسمان آموزشی راه‌اندازی می‌گردد.
دانشجویان گرامی لازم است ابتدا در سامانه عضو شده و سپس به طرح سوالات خود بپردازند. سوال دریافتی در اسرع وقت توسط کارشناسان بررسی و پاسخ داده خواهد شد. پاسخ هر سوال در کاربری دانشجو قابل رویت خواهد بود و الیته سوالات با تکرار بیشتر در قسمت " سوالات متداول" نیز قابل مشاهده خواهد بود.